Get Adobe Flash player

Офиси:

гр.София
ул. "Пиротска"98
офис 1 и 2
моб.0897/948 214

гр.Казанлък
бул. "Розова Долина" бл.1 вх.Б ет.1
тел.0431/6 32 93

Абонамент-бюлетин (безплатно)Търсене

Аз Мога Повече - Доставчик | Професионални и езикови курсове, дистанционно обучение.

Резултат с изображение за готвачКурс за Машинист на котли с високо налягане 

 

КУРСОВЕ - Дистанционни, присъствени и смесени.

 

АКТУАЛНО

Kурс "Мотокари и електрокари"- издаван документ - Правосособност за работа
Курс "Готвач" гр. София -660 у.часа-Издаван документ Степен за Профисионална квалификация
Курс "Готвач гр. Казанлък-660 часа- Издаден документ СПК
Курс "Фризьор" гр. Казанлък
Курс "Фриьор гр. София
Курс "Английски език" дистанционен издава се сертификат.
Курс "Немски език" дистанционен издава се сертификат.
Курс "Огняр/машенист на котли с високо налягане/- издава се правоспособност за работа.
Курс "Оператор на компютри"- Издава се УПО/Удостоверение за професионално обучение.
Курс "Оперативно Счетоводство"- 960 часа - Издава се диплом за Степен за Професионално Квалификация/СПК/
Курс "Програмисти начално ниво"- УПО


ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ: тел.0897948214

САМО ЗА  СТРОИТЕЛНИ  ФИРМИ

stroitelen_obekt image012

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА:

1)Курс Строителен техник -издава се 3-та степен на професионална квалификация.

2)Курс по Длъжностно лице по Здравословни и безопасни услови на труд в строителството.

3)Курс по Координатор по Здравословни и безопасни условия на труд  в строителството.

4)Курс по Длъжностно лице по Провеждане на Инструктажи по Безопасност и Здраве-80лв.

5)Курс по Длъжностни лица, които Ръководят и Управляват Трудовите  Процеси   - 145лв.

Курс за Преминал Инструктаж за монтаж и работа със  скеле.

Курс за -Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и на съответствие на влаганите в строежите строителни материали със съществените  изисквания за безопасност

Курс по Управление на отпадъци в строителството и рециклиране.- задължителено от 01.01.2014г. в документацията на инвестиционният проект.

Очакваме ви на  тел. 0897948214

Наши партньори: ЦПО към Изоблок - Доставчик на обучение