Get Adobe Flash player

Офиси:

гр.София
ул. "Пиротска"98
офис 1 и 2
моб.0897/948 214

гр.Казанлък
бул. "Розова Долина" бл.1 вх.Б ет.1
тел.0431/6 32 93

Абонамент-бюлетин (безплатно)Търсене

Услуги

 

  • Професионално обучение, квалификация и преквалификация.
  • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател.
  • Семинари по актуални теми.
  • Консултации.
  • Провеждане на курс за "Машинисти на котли с високо налягане" с придобиване на Свидетелство за правоспособност.
  • Провеждане на курс с придобиване на "Свидетелство за преминаване на обучение по устройство и безопасна експлоатация на газови инсталации и съоръжения".
  • Провеждане на курс по заваряване.
  • Обучения по Здравословни и безопасни условия на труд.

1) Длъжностно лице по Здравословни и безопасни условия на труд

2) Координатор по Здравословни и безопасни условия на труд